Met ingang van 1 juni 2021 gelden de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Mosselveiling B.V. te Yerseke voor de te verrichten privaatrechtelijke diensten.

De Algemene Voorwaarden A zijn van toepassing op alle mosselpartijen die via de mosselveiling ter verkoop worden aangeboden en verkocht worden en daarmee samenhangende diensten en werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden A (pdf)

De Algemene Voorwaarden B zijn van toepassing op alle mosselpartijen die niet via het veilingsysteem verkocht worden w.o. de diensten en samenhangende werkzaamheden ten behoeve van de huurovereenkomst tussen aanvoerder en de Nederlandse Staat tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden B (pdf)

De Algemene Voorwaarden C zijn van toepassing op alle mosselpartijen waarvan de monstername plaatsvindt op het kweekperceel door of namens de aanvoerder, en die vervolgens via het veilingsysteem van de mosselveiling ter verkoop worden aangeboden en worden verkocht en daarmee samenhangende diensten en werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden C (pdf).

 

 

Go To Top