Tarieven Nederlandse Mosselveiling
1 mei 2023 – 30 april 2024

Price rates 1 May 2023 – 30 April 2024 (pdf english)

Met ingang van 1 mei 2023 gelden de hieronder genoemde tarieven voor de diensten verricht door de Nederlandse Mosselveiling BV en vervangt het hiermee alle andere voorliggende besluiten t.a.v. tarieven omtrent de mosselveiling.

1. Aanvoer, levering, aan- en verkoop, al dan niet d.m.v. veilen, van partijen Nederlandse bodemcultuur mosselen met financiële afhandeling.

1.1 Voor de aanvoer en verkoop, al dan niet d.m.v. veilen, van partijen Nederlandse bodemcultuur mosselen met financiële afhandeling door de Nederlandse Mosselveiling B.V., is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,40 per aangeboden netto ton mosselen plus 0,65% over het totaal van de besomming van de aangeboden partij.

1.2 Voor de levering en aankoop, al dan niet d.m.v. veilen, van partijen Nederlandse bodemcultuur mosselen met financiële afhandeling door de Nederlandse Mosselveiling B.V.,  is de Koper van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,40 per aangekochte netto ton mosselen plus 0,65% over het totaal van de besomming van de aangeboden partij.

1.3 Voor het bemeten en monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 65,- per monster.

1.4 Indien het bemeten en  de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen moet worden uitgevoerd tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur of op de dag voorafgaand aan een feestdag tussen 17.00 uur en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

1.5 Indien het bemeten en de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen, niet binnen de door de veilingmeester vastgestelde en aangekondigde bemonsteringstijden moet worden uitgevoerd, op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

1.6 Indien de lading per vrachtwagen naar het veilinggebouw wordt gebracht, is door Aanvoerder een bedrag van € 18,50 per lading verschuldigd voor het gebruik van de weegbrug bij de Kotra Logistics. Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de weegbrug Kotra Logistics op het weegaccount van de Nederlandse Mosselveiling B.V. Zie het protocol “Weeginstructies Veilingpartijen bij aanvoer per vrachtwagen”.

1.7 Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster, wordt éénmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht.

2. Verrichten van diensten voor partijen Nederlandse bodemcultuur mosselen zonder veilen en financiële afhandeling.

2.1 Voor het verrichten van diensten die voortvloeien uit de huurovereenkomst met betrekking tot de waardebepaling, is de Aanvoerder van de Nederlandse bodemcultuur mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,80 per aangeboden netto ton mosselen plus 1,3% over het totaal van de besomming van de aangeboden partij.

2.2 Voor het bemeten en de monstername van de lading op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur is de Aanvoerder van de Nederlandse bodemcultuur mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 20,- per monster.

2.3 Voor het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de Aanvoerder een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 45,- per monster.

2.4 Indien het bemeten en de monstername dan wel het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de Aanvoerder wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 2.2 en 2.3.

2.5 Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster,  wordt éénmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht.

3. Aanvoer, levering, aan- en verkoop, al dan niet d.m.v. veilen, van partijen hangcultuur- of import mosselen met financiële afhandeling.

3.1 Voor de aanvoer en verkoop, al dan niet d.m.v. veilen, van partijen hangcultuur- of import mosselen met financiële afhandeling door de Nederlandse Mosselveiling B.V., is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,40 per aangeboden netto ton mosselen plus 0,65% over het totaal van de besomming van de aangeboden partij.

3.2 Voor het bemeten en monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 65,- per monster.

3.3 Indien het bemeten en  de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen moet worden uitgevoerd tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur of op de dag voorafgaand aan een feestdag tussen 17.00 uur en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

3.4 Indien het bemeten en de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen, niet binnen de door de veilingmeester vastgestelde en aangekondigde bemonsteringstijden moet worden uitgevoerd, op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

3.5 Indien de lading per vrachtwagen naar het veilinggebouw wordt gebracht, is door Aanvoerder een bedrag van € 18,50 per lading verschuldigd voor het gebruik van de weegbrug bij de Kotra Logistics. Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de weegbrug Kotra Logistics op het weegaccount van de Nederlandse Mosselveiling B.V. Zie het protocol “Weeginstructies Veilingpartijen bij aanvoer per vrachtwagen”.

3.6 Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster, wordt éénmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht.

4. Verrichten van diensten voor partijen mosselen bij import, service en proef

4.1 Voor het bemeten en de monstername van de lading op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur is de aanbieder van de partij een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 20,- per monster.

4.2 Voor het vaststellen van het percentage tarra van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 10,- per monster.

4.3 Voor het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van  € 25,- per monster.

4.4 Voor het vaststellen van het vleesgewicht van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 10,- per monster.

4.5 Indien het bemeten en de monstername, dan wel het vaststellen van het percentage tarra, de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers en het vaststellen van het vleesgewicht van een aangeboden partij op verzoek van de aanbieder van de mosselen wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 06.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van de bedragen genoemd in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.

4.6 Voor proefbemonstering tijdens de zgn. schouwdagen voor de sector zijn geen vergoedingen verschuldigd.

5. Importmeldingen t.b.v. de uitzaai- en lozingsvergunning

5.1 Voor het aannemen, verwerken en archiveren van een melding van een importpartij schelpdieren in het kader van de Natuurbeschermingswet, en de uitzaai- en lozingsvergunning t.b.v. resp. het Ministerie van LNV en de Provincie Zeeland, door de Nederlandse Mosselveiling B.V., is de melder een vergoeding verschuldigd.

5.2 Indien de melding door de importeur zelf wordt gedaan in het door de Nederlandse Mosselveiling B.V. beschikbaar gestelde online portaal op het beveiligde gedeelte van de Veilingapplicatie, bedraagt de vergoeding € 10,- per melding.

5.3 Indien de melding op een andere manier als hierboven omschreven bij punt 5.2, wordt aangeboden, bedraagt de vergoeding € 20,- per melding.

 

Inloggen

Klik op de button hieronder om naar de
(ver)koopinformatie van de Mosselveiling te gaan.

Nederlandse Mosselveiling BV

Dregweg 2, 4401 LD Yerseke

T 0113 – 768100
E info@nederlandsemosselveiling.nl