Mosselveiling, het veilproces

Ingegeven door ontwikkelingen in de sector is de wijze waarop partijen worden aangeboden de laatste jaren veranderd, evenals de wijze waarop deze verkocht worden. Niet alle partijen worden ter vrije verkoop aangeboden, kwekers en handelaren werken op een andere manier samen en door automatisering van het veilproces hoeven kopers niet meer fysiek in de banken van de mijnzaal aanwezig te zijn om mee te bieden, maar kunnen zij ook online deelnemen aan veilingen. De wijze waarop de kwaliteit - en daarmee de marktwaarde van de partij mosselen op de mosselveiling wordt bepaald -  is niet gewijzigd. Deze vindt onafhankelijk en onpartijdig plaats volgens een beschreven protocol waarna de mosselen onder voorwaarden van de veiling worden verkocht. 

Meting

Op de veiling worden de mosselen aangevoerd, dit kan met een schip (mosselkotter) of in big bags per vrachtwagen. Ook worden er monsters opgehaald door medewerkers van de veiling. Indien een lading mosselen per schip wordt aangevoerd wordt het laadruim uitgemeten en omgerekend naar Mosselton (Mt) waarbij 1 Mosselton overeenkomt met een gewicht van 100 Kg. Van iedere lading (ook van de ladingen in big bags) wordt een monster genomen, verzegeld en naar de bemonsteringsruimte van het Mosselkantoor gebracht.

Bemonstering

Ieder monster wordt aan een nauwkeurige inspectie onderworpen: alle levende ongeschonden mosselen worden uitgezocht, gespoeld en ontdaan van zaken als zeepokken en slippers (muiltjes) die zich op de schelpen hebben vastgezet. Het scheiden van het bruikbare deel van de tarra in een monster wordt ook wel het ‘tarreren’ genoemd. Na het tarreren worden de overgebleven mosselen overgebracht naar de Mosselmeter. De Mossel Lengte en Breedte Analyzer telt, meet en verdeelt alle mosselen in 3 verschillende hoofdklassen: de lengteklasse, de breedte en stuks per kg-klasse. Ieder klasse kent 6 verschillende indelingen, van groot naar klein. Na weging van de bakjes van de breedteklasse worden de mosselen verzameld en in een ruime pan met wat water gekookt.

Koken

Tijdens het koken van de mosselen vormt zich een (eiwit)schuim in de afgesloten pan. Door toenemende druk wordt het deksel van de pan gelicht waardoor het schuim naar buiten kan treden, in de volksmond ook wel het ‘opgekomen’ genoemd. Als de pan met mosselen voldoende is opgekomen worden de mosselen uitgestort in een zeef, met koud water overspoeld en dan op een aanrecht uitgespreid. Met een speciaal mesje wordt het mosselvlees uit iedere mosselschelp verwijderd, verzameld, gewogen, in kunststof bakjes onder water gezet en tentoongesteld.

Veilingverkoop bij vrije verkoop

Als de partijen bemonsterd zijn, is de kwaliteit bepaald. Indien de partij wordt aangeboden voor vrije verkoop nemen de inkopers plaats achter een notebook in de veilingzaal. Inkopers kunnen ook online meebieden vanaf hun eigen pc, tablet of telefoon ongeacht waar zij zich bevinden. Op de vastgestelde tijd bepaalt de veilingmeester door loting de lading die als eerste verkocht gaat worden. Iedere partij wordt daarbij in het geheel te koop aangeboden, er worden geen delen van partijen, kisten of aantal kilogrammen van een ruim aangeboden of verkocht. Na opening van de inschrijving kunnen de inkopers van de groothandel een prijs per netto Mosselton ingeven die men bereid is voor de lading te betalen. De lading wordt verkocht aan de hoogste inschrijver, die daarmee de nieuwe eigenaar van de lading wordt. De veilingmeester opent de inschrijving op de volgende lading tot alle aangeboden ladingen zijn verkocht.

Administratie

De Nederlandse Mosselveiling verzorgt de financiële transactie, de handelaar dirigeert de schipper of chauffeur van de aangekochte lading(en) naar de plaats van bestemming.

      

Go To Top