De Nederlandse Mosselveiling

In Yerseke staat de Nederlandse Mosselveiling.In de Nederlandse mosselsector neemt de veiling een belangrijke plaats in. Mosselen die in Nederland in de Waddenzee en Oosterschelde worden gekweekt, vinden via deze veiling de weg naar de handel in België, Duitsland, de binnenlandse markt en in iets mindere mate naar Frankrijk.

Op de mosselveiling wordt de transactie tot stand gebracht en de kwaliteit beoordeeld wat betreft formaat en het vleesgewicht. Daarnaast verzorgt de mosselveiling de informatievoorziening naar kwekers, kopers en overheid.

Het Productschap Vis exploiteerde de mosselveiling sinds 1968. Na bekendmaking van het besluit het Productschap Vis per 1 januari 2015 op te heffen hebben de mosselkwekers de handen ineengeslagen en aangegeven de verantwoordelijkheid voor de veiling te willen overnemen. Per 1 mei is de Nederlandse Mosselveiling BV opgericht door de mosselproducenten, verenigd in de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur en is Johan van Nieuwenhuijzen benoemd tot directeur van Nederlandse Mosselveiling BV.

Om uw en onze veiligheid en gezondheid, alsmede de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen geldt op de Nederlandse Mosselveiling een Corona-protocol (klik hier). Vriendelijk verzoek ik u goede notie te nemen van de maatregelen en deze na te leven. 

Go To Top