Mosselvissers zijn agrariërs van de zeebodem

 

Consumptie mosselen worden gekweekt

De mosselcultuur in de Zeeuwse wateren bestaat al sinds 1870; vanaf de jaren '50 vindt de teelt ook in de Waddenzee plaats, omdat de Zeeuwse percelen werden geteisterd door een mosselparasiet. De voortplanting van de mosselen vindt plaats in het voorjaar en de zomer. Na een maand vormen de larfjes een schelpje, het toenemende gewicht van het mosseltje en het schelpje zorgen ervoor dat zij naar de zeebodem zakken, waaraan ze zich hechten.

Het onderwater kweekperceel

De Waddenzee beschikt over de meeste kweekpercelen. Dit mosselzaad wordt uitgezaaid in het ondiepe water van de mosselakkers. De mosselkwekers pachten de percelen van de overheid. De Oosterschelde en de Waddenzee zijn in principe Rijkswateren. Na één jaar zijn de minuscule weekdieren ongeveer 2 tot 3 centimeter groot geworden. De vissers verplaatsen de halfwasmosselen nu naar dieper en voedselrijker water. Regelmatig maakt de kweker de percelen schoon. Daarbij gaat het vooral om het verwijderen van zeesterren, aartsvijand nummer één van de mossel. De zeester is namelijk in staat om de mosselschelp open te trekken en op te eten. Het natuurlijk plantaardig plankton in het water laat deze mosselen verder groeien. Na een groeiproces van totaal twee jaar zijn de mosselen 5 tot 6 centimeter groot en een marktwaardig consumptieproduct, klaar voor het oogsten.

Naast deze bodemcultuur wordt in de Oosterschelde hangcultuur bedreven. Hierbij wordt mosselzaad in een soort kousen, die aan drijvende constructies in het water hangen, tot een marktwaardig product opgekweekt.

Spoelen, sorteren en naar de mosselveiling van Yerseke

De moderne mosselkotter heeft een aantal zeer geavanceerde spoelinstallaties aan boord en voldoende opslagruimte. Een mosselkotter is herkenbaar aan zijn registratienummer op de boeg. Hieruit kan worden afgeleid wat de thuishaven is van het schip. BRU = Bruinisse, HON = Hontenisse, TH = Tholen, WR = Wieringen, YE = Yerseke en ZZ = Zierikzee. De nummers achter de lettercombinatie gaan vaak over van vader op zoon. Eenmaal aan wal worden de mosselen opnieuw gespoeld met gefilterd bacterievrij water. Met het oog op de volksgezondheid controleert de overheid zeewater en mosselen regelmatig op ongewenste bacteriën.

Machines verwijderen overbodig baardhaar en sorteren de mosselen op grootte. Nadat de levende mosselen zijn verpakt en de mosselveiling in Yerseke zijn gepasseerd, vinden ze langs allerlei distributiekanalen hun weg naar de consument. De mossel verkeert tijdens deze korte periode in een soort winterslaap door de gehanteerde lage temperatuur en extra toevoeging van zuurstof bij de opslag en tijdens het vervoer blijven de in waterdichte plastic zakken, bakken of jute zakken verpakte levende mosselen langer vers. De meeste gekweekte mosselen zijn bestemd voor de versmarkt. Mosselen worden ook verwerkt tot conserven en diepvriesproducten. Voordat de mosselen in potjes en/of blikjes geconserveerd worden, doorlopen ze een kort kookproces. Ze worden slechts enkele minuten gekookt in stoom.

Mosselkotters oogsten het mosselzaad

De vissers maken gebruik van korren: stalen frames met een net. De mosselvisserij experimenteert volop met nieuwe technieken. Het op grote schaal binnendijks kweken van kunstmatig mosselzaad is een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen binnen de mosselvisserij in Nederland.

Mosselveiling, het veilproces

Meting

Op de veiling worden de mosselen met een schip (mosselkotter) of vrachtwagen aangevoerd. Op een vastgestelde tijd wordt de lading mosselen van ieder laadruim uitgemeten en omgerekend naar Mosselton (Mt) waarbij 1 Mosselton overeenkomt met een gewicht van 100 Kg. Van iedere lading wordt dan een monster genomen, verzegeld en dan naar de bemonsteringsruimte van het Mosselkantoor gebracht.

Bemonstering

Op de vastgestelde tijd wordt ieder monster onder het toeziend oog van de mosselkwekers en handelaren aan een nauwkeurige inspectie onderworpen: alle levende ongeschonden mosselen met een lengte van meer dan 45 mm worden uitgezocht, gespoeld en ontdaan van zaken als zeepokken en slippers (muiltjes) die zich op de schelpen hebben vastgezet. Het scheiden van het bruikbare deel van de tarra in een monster wordt ook wel het ‘tarreren’ genoemd. Na het tarreren worden de overgebleven mosselen overgebracht naar de Mosselmeter. De Mossel Lengte en Breedte Analyzer telt, meet en verdeelt alle mosselen in 3 verschillende hoofdklassen: de lengteklasse, de breedte en stuks per kg-klasse. Ieder klasse kent 6 verschillende indelingen, van groot naar klein. Na weging van de bakjes van de breedteklasse worden de mosselen verzameld en in een ruime pan met wat water gekookt.

Koken

Tijdens het koken van de mosselen vormt zich een (eiwit)schuim in de afgesloten pan. Door toenemende druk wordt het deksel van de pan gelicht waardoor het schuim naar buiten kan treden, in de volksmond ook wel het ‘opgekomen’ genoemd. Als de pan met mosselen voldoende is opgekomen worden de mosselen uitgestort in een zeef, met koud water overspoeld en dan op een aanrecht uitgespreid. Met een speciaal mesje wordt het mosselvlees uit iedere mosselschelp verwijderd, verzameld, gewogen, in kunststof bakjes onder water gezet en tentoongesteld.

Veilingverkoop

Als alle partijen bemonsterd zijn nemen de inkopers plaats achter een notebook in de veilingzaal. Op de vastgestelde tijd bepaalt de veilingmeester door loting de lading die als eerste verkocht gaat worden. Iedere partij wordt daarbij in het geheel te koop aangeboden, er worden geen delen van partijen, kisten of aantal kilogrammen van een ruim aangeboden of verkocht. Na opening van de inschrijving kunnen de inkopers van de groothandel een prijs per netto Mosselton ingeven die men bereid is voor de lading te betalen. De lading wordt verkocht aan de hoogste inschrijver, die daarmee de nieuwe eigenaar van de lading wordt. De veilingmeester opent de inschrijving op de volgende lading tot alle aangeboden ladingen zijn verkocht.

Administratie

De Nederlandse Mosselveiling verzorgt de financiële transactie, de handelaar dirigeert de schipper of chauffeur van de aangekochte lading(en) naar de plaats van bestemming.

      

Tarieven Nederlandse Mosselveiling 1 mei 2020 – 30 april 2021

Met ingang van 1 mei 2020 gelden de hieronder genoemde tarieven voor de diensten verricht door de Nederlandse Mosselveiling BV en vervangt het hiermee alle andere voorliggende besluiten t.a.v. tarieven omtrent de mosselveiling.

1. Aanvoer en aankoop van partijen mosselen met veilen

1.1. Voor het veilen van mosselen is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,90 per aangeboden netto ton mosselen.

1.2. Voor het veilen van mosselen is de Koper van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,90 per aangekochte netto ton mosselen.

1.3. Voor het bemeten en monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 65,- per monster.

1.4.Indien het bemeten en  de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen moet worden uitgevoerd tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur of op de dag voorafgaand aan een feestdag tussen 17.00 uur en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

1.5.Indien het bemeten en de monstername van de lading en het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de aanbieder van de mosselen, niet binnen de door de veilingmeester vastgestelde en aangekondigde bemonsteringstijden moet worden uitgevoerd, op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag,, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 1.3 per monster.

1.6.Indien de lading per vrachtwagen naar het veilinggebouw wordt gebracht, is door Aanvoerder een bedrag van € 17,- per lading verschuldigd voor het gebruik van de weegbrug bij de Kotra Logistics. Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de weegbrug Kotra Logistics op het weegaccount van de Nederlandse Mosselveiling B.V. Zie het protocol “Weeginstructies Veilingpartijen bij aanvoer per vrachtwagen”.

1.7. Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster wordt eenmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht. 

 

2. Verrichten van diensten voor partijen mosselen zonder veilen, met financiële afhandeling transactie

2.1. Voor het verrichten van deze diensten is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,90 per aangeboden netto ton mosselen.

2.2. Voor het verrichten van deze diensten is de Koper van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 0,90 per aangekochte netto ton mosselen.

2.3. Voor het bemeten en de monstername van de lading op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 20,- per monster.

2.4. Voor het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de Aanvoerder een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 45,- per monster.

2.5. Indien het bemeten en de monstername dan wel het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de Aanvoerder wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 2.3 en 2.4.

2.6. Indien de lading per vrachtwagen naar het veilinggebouw wordt gebracht, is door Aanvoerder een bedrag van € 17,- per lading verschuldigd voor het gebruik van de weegbrug bij de Kotra Logistics. Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de weegbrug Kotra Logistics op het weegaccount van de Nederlandse Mosselveiling B.V. Zie het protocol “Weeginstructies Veilingpartijen bij aanvoer per vrachtwagen”.

2.7. Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster wordt eenmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht.

 

3. Verrichten van diensten voor partijen mosselen zonder veilen en financiële afhandeling

3.1. Voor het verrichten van diensten die voortvloeien uit de huurovereenkomst met betrekking tot de waardebepaling, is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 1,80 per aangeboden netto ton mosselen. 

3.2. Voor het bemeten en de monstername van de lading op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur is de Aanvoerder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 20,- per monster.

3.3. Voor het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de Aanvoerder een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 45,- per monster.

3.4. Indien het bemeten en de monstername dan wel het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen, het vleesgewicht, het percentage tarra en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers op verzoek van de Aanvoerder wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 6.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van het bedrag genoemd in 3.2 en 3.3.

3.5. Bij aanvoer van een administratief gesplitste partij op hetzelfde monster wordt eenmaal het bovengenoemde tarief van bemeten, monstername en analyse berekend. Daarnaast wordt een vergoeding voor administratieve verwerking van € 15,- in rekening gebracht. 

 

4. Verrichten van diensten voor partijen mosselen bij import, service en proef

4.1. Voor het bemeten en de monstername van de lading op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur is de aanbieder van de partij een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 20,- per monster.

4.2. Voor het vaststellen van het percentage tarra van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 10,- per monster.

4.3. Voor het vaststellen van de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van  € 25,- per monster.

4.4. Voor het vaststellen van het vleesgewicht van een aangeboden partij op werkdagen tussen 6.00 uur en 17.00 uur, is de aanbieder van de mosselen een vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van € 10,- per monster.

4.5.Indien het bemeten en de monstername, dan wel het vaststellen van het percentage tarra, de samenstelling naar schelpgrootte, schelpbreedte, het aantal mosselen en de op de mosselen aanwezige pokken en slippers en het vaststellen van het vleesgewicht van een aangeboden partij op verzoek van de aanbieder van de mosselen wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 17.00 uur en 6.00 uur, of in de periode tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 06.00 uur, dan wel tussen 17.00 uur op de dag voorafgaand aan een feestdag en 6.00 uur van de eerstvolgende werkdag, is de aanbieder een extra vergoeding verschuldigd aan de Nederlandse Mosselveiling B.V. van 100% van de bedragen genoemd in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.

4.6. Voor proefbemonstering tijdens de zgn. schouwdagen voor de sector zijn geen vergoedingen verschuldigd.

 

5. Importmeldingen t.b.v. de uitzaai- en lozingsvergunning

5.1. Voor het aannemen, verwerken en archiveren van een melding van een importpartij schelpdieren in het kader van de Natuurbeschermingswet, en de uitzaai- en lozingsvergunning t.b.v. resp. het Ministerie van LNV en de Provincie Zeeland, door de Nederlandse Mosselveiling B.V., is de melder een vergoeding verschuldigd.

5.2. Indien de melding door de importeur zelf wordt gedaan in het door de Nederlandse Mosselveiling B.V. beschikbaar gestelde online portaal op het beveiligde gedeelte van de Veilingapplicatie, bedraagt de vergoeding € 10,- per melding.

5.3. Indien de melding op een andere manier als hierboven omschreven bij punt 5.2, wordt aangeboden, bedraagt de vergoeding € 20,- per melding. 

Met ingang van 15 juni 2020 gelden de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Mosselveiling B.V. te Yerseke voor de te verrichten privaatrechtelijke diensten.

De Algemene Voorwaarden A zijn van toepassing op alle mosselpartijen die via de mosselveiling ter verkoop worden aangeboden en verkocht worden en daarmee samenhangende diensten en werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden A (pdf)

De Algemene Voorwaarden B zijn van toepassing op alle mosselpartijen die niet via het veilingsysteem verkocht worden w.o. de diensten en samenhangende werkzaamheden ten behoeve van de huurovereenkomst tussen aanvoerder en de Nederlandse Staat tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden B (pdf)

De Algemene Voorwaarden C zijn van toepassing op alle mosselpartijen waarvan de monstername plaatsvindt op het kweekperceel door of namens de aanvoerder, en die vervolgens via het veilingsysteem van de mosselveiling ter verkoop worden aangeboden en worden verkocht en daarmee samenhangende diensten en werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Download Algemene Voorwaarden C (pdf).

 

 

Go To Top