Nieuws

De start van het mosselseizoen op 29 juni gaat door, ondanks dat de Nederlandse voedselautoriteit NVWA vandaag twee deelgebieden van schelpdieren in de Oosterschelde uit voorzorg tijdelijk gesloten verklaart. De mosselsector neemt eveneens uit voorzorg extra maatregelen, zodat de voedselveiligheid blijft geborgd van de mosselen die in de handel komen. 

Het seizoen van de Zeeuwse mosselen start dit jaar vroeg op 29 juni. Na de eerste bemonstering van de Zeeuwse mosselen op de Nederlandse Mosselveiling in Yerseke verzocht de mosselhandel aan de mosselkwekers mosselen aan te voeren. De handel kan zo voorraad opbouwen om vanaf 29 juni klanten in onder meer in België en Nederland te kunnen leveren. Het seizoen start hierdoor vroeger dan normaal. Een combinatie van een zonnig voorjaar en veel regenval heeft voor een ‘lekkere vlezige mossel’ gezorgd, aldus de mosselkwekers. 

Go To Top