Met het oog op de 1,5 meter samenleving is een Corona-procotol opgesteld voor de Nederlandse Mosselveiling. Naast algemene maatregelen staat in het protocol beschreven hoe de Nederlandse Mosselveiling omgaat met bemonstering, ponton, veiling, vergaderen en bezoek.

Go To Top